วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

แผนการเรียนการสอน

https://drive.google.com/?tab=jo&authuser=0#my-drive


การอบรมbloggerเพิ่มเติม

วันที่20กันยายน 2557 มาอบรมการเขียนblogger กับศน.โชคชัย สิรินพมณี

ผลงานเด็กอนุบาล3/1เด็กๆอนุบาล3/1 ค่ะวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

งานเด็ก

ผลงานเด็ก ในการต่อบล๊อกของเด็กอนุบาล3/1
                                                              สร้างบ้านตามจินตนาการจากไม้บล๊อก